Groeiend vertrouwen ( In't P's.)

Groepoeiepend vepertroupouwepen

Depe lapaatstepe mapatch vapan
opoktopobeper wapas eepen uipuitgepestepeldepe thuipuiswepedstrijpijd
tepegepen Kaupaulipillepe Bepee. Dopoordapat beipeidepe teapeams hepet
vopoorbijpijepe japaar epeen toepoenepemepend apaantapal spepelepers
tepellepen, stopondepen vepelepe krapachtbapallepers vopoor hepet
epeerst tepegepenopoveper epelkapaar ipin epeen wepedstrijpijd. Depe
bepezoepoekepers woponnepen depe toposs epen ipin plapaats vapan
vopoorzipichtipig apaf tepe tapastepen, gipingepen zepe zepelfzepekeper
ipin depe apaanvapal. Mapaar Mepechepelepen sloepoeg teperupug epen
dwopong opop hapaar beupeurt depe tepegepenstapandeper ipin hepet
depefepensipief. Beipeidepe ploepoegepen scopoordepen
apafwipissepelepend epen napa epeen lapagepe apachteperwapaartsepe
doepelwoporp vapan Gopovepert wepees hepet scoporepebopord ipiets
vopoor depe rupust oponbepeslipistepe 6-6 cijpijfepers apaan.
Dopoordapat Mepechepelepen dapaarnapa epenkepelepe stepekepen liepiet
vapallepen, weperd eper geperupust bijpij 7-10.
Depe goepoedepe
stapart vapan depe epeerstepe hepelft vopond napa depe rupust
oponvopoldoepoendepe vepervopolg. Mepechepelepen zopocht napaar hapaar
ripitmepe teperwijpijl Kaupaulipillepe propofipitepeerdepe epen ipin
hopogepe vepersnepelliping depe pupuntepenklopoof vepergropoottepe.
Gepelupukkipig wipist depe thuipuisploepoeg zipich tepe heperpapakkepen
epen Nipikopo epen Gopovepert brapachtepen hepet eipeigepen
scoporepebopord wepeer ipin bepewepegiping. Hepet tepempopo
veperstrapaktepe bijpij beepeidepe ploepoegepen epen epelkepe goapoal
weperd wepeer apafgepewipissepeld mepet epeen tepegepengoapoal.
Opondapanks depe opopgepevoepoerdepe ipinzepet slapaagdepe
Mepechepelepen eper nipiet ipin depe apachteperstapand nopog opom tepe
buipuigepen. Depe eipeindstapand wapas 15-25. Vopoor Mepechepelepen
spepeeldepen epen scopoordepen Nipikopo Gepeens (6ptn), Bapart Vapan
Apasch (1pt), Ropoel Gopooripis, Rupubepen Vapan Dapammepe (1pt) epen
Gopovepert Muypuyldepermapans (7ptn).